SENKAIDEN HOUSHIN ENGI

Houshin Engi-9 $50 with unstuck matching pencil sketch
 
Houshin Engi-10 $30 with unstuck matching pencil sketch, sketch is stuck to cel
 
Houshin Engi-11 $30 with unstuck matching pencil sketch, sketch is stuck to cel
 

Houshin Engi-8 $20 with unstuck matching pencil sketch
 
Houshin Engi-7 $70 with unstuck partial pencil sketch
 

Houshin Engi-6 $30 (Kou Hiko) B-2 with unstuck matching pencil sketch
 

Ordering Info